【中吕】普天乐_西湖即事蕊原文,翻译,赏析_拼音版_作者张可久 

【中吕】普天乐_西湖即事蕊

作者:张可久 朝代:元代
【中吕】普天乐_西湖即事蕊原文
西湖即事

蕊珠宫,蓬莱洞,青松影里,红藕香中。千机云锦重,一片银河冻。缥缈佳人双飞凤,紫箫寒月满长空。阑干晚风,菱歌上下,渔火西东。

队别

凤钗分,鸳衾另,轻轻别离,小小前程。花开渭水秋,酒尽阳关令。不管佳人愁成病,载琴书画舸无情。今宵月明,声沉玉笙,影淡银灯。

次韵《归去来》

草堂空,柴门闭,放闲柳枝,伴老山妻。谁传红锦词,自说白云偈。照下渊明休官例,和一篇归去来兮。瓜田后溪,梅泉下竺,菊圃东篱。

胡容斋使君席间

白头新,黄花瘦,长天北斗,明月南楼。吹残碧玉箫,泪满青衫袖。唤起姮娥为君寿,舞西风桂子凉秋。百年故侯,千钟美酒,一片闲愁。

秋怀

会真诗,相思债,花笺象管,钿盒金钗。雁啼明月中,人在青山外。独上危楼愁无奈,起西风一片离怀。白衣未来,东篱好在,黄菊先开。

湖上废圃

古苔苍,题痕旧,疏花照水,老叶沉沟。蜂黄点绣屏,蝶粉沾罗袖。困倚东风垂杨瘦,翠眉攒似带春愁。寻村问酒,无人倚楼,有树维舟。

晚归湖上

翠藤枝,生绡扇,初三月上,第四桥边。东坡旧赏心,西子新妆面。万顷波光澄如练,不尘埃便是神仙。谁家画船?冷冷玉筝,渺渺哀弦。

鹤林观夜坐

鹤归来,云飞去,仙山玉芝,秋水芙蕖。瑶台挂月奁,宝瑟移冰柱。一架寒香婆罗树,小阑干花影扶疏。凉生院宇,人闲洞府,客至蓬壶。

【中吕】普天乐_西湖即事蕊拼音解读
xī hú jí shì

ruǐ zhū gōng ,péng lái dòng ,qīng sōng yǐng lǐ ,hóng ǒu xiāng zhōng 。qiān jī yún jǐn zhòng ,yī piàn yín hé dòng 。piāo miǎo jiā rén shuāng fēi fèng ,zǐ xiāo hán yuè mǎn zhǎng kōng 。lán gàn wǎn fēng ,líng gē shàng xià ,yú huǒ xī dōng 。

duì bié

fèng chāi fèn ,yuān qīn lìng ,qīng qīng bié lí ,xiǎo xiǎo qián chéng 。huā kāi wèi shuǐ qiū ,jiǔ jìn yáng guān lìng 。bú guǎn jiā rén chóu chéng bìng ,zǎi qín shū huà gě wú qíng 。jīn xiāo yuè míng ,shēng chén yù shēng ,yǐng dàn yín dēng 。

cì yùn 《guī qù lái 》

cǎo táng kōng ,chái mén bì ,fàng xián liǔ zhī ,bàn lǎo shān qī 。shuí chuán hóng jǐn cí ,zì shuō bái yún jì 。zhào xià yuān míng xiū guān lì ,hé yī piān guī qù lái xī 。guā tián hòu xī ,méi quán xià zhú ,jú pǔ dōng lí 。

hú róng zhāi shǐ jun1 xí jiān

bái tóu xīn ,huáng huā shòu ,zhǎng tiān běi dòu ,míng yuè nán lóu 。chuī cán bì yù xiāo ,lèi mǎn qīng shān xiù 。huàn qǐ héng é wéi jun1 shòu ,wǔ xī fēng guì zǐ liáng qiū 。bǎi nián gù hóu ,qiān zhōng měi jiǔ ,yī piàn xián chóu 。

qiū huái

huì zhēn shī ,xiàng sī zhài ,huā jiān xiàng guǎn ,diàn hé jīn chāi 。yàn tí míng yuè zhōng ,rén zài qīng shān wài 。dú shàng wēi lóu chóu wú nài ,qǐ xī fēng yī piàn lí huái 。bái yī wèi lái ,dōng lí hǎo zài ,huáng jú xiān kāi 。

hú shàng fèi pǔ

gǔ tái cāng ,tí hén jiù ,shū huā zhào shuǐ ,lǎo yè chén gōu 。fēng huáng diǎn xiù píng ,dié fěn zhān luó xiù 。kùn yǐ dōng fēng chuí yáng shòu ,cuì méi zǎn sì dài chūn chóu 。xún cūn wèn jiǔ ,wú rén yǐ lóu ,yǒu shù wéi zhōu 。

wǎn guī hú shàng

cuì téng zhī ,shēng xiāo shàn ,chū sān yuè shàng ,dì sì qiáo biān 。dōng pō jiù shǎng xīn ,xī zǐ xīn zhuāng miàn 。wàn qǐng bō guāng chéng rú liàn ,bú chén āi biàn shì shén xiān 。shuí jiā huà chuán ?lěng lěng yù zhēng ,miǎo miǎo āi xián 。

hè lín guān yè zuò

hè guī lái ,yún fēi qù ,xiān shān yù zhī ,qiū shuǐ fú qú 。yáo tái guà yuè lián ,bǎo sè yí bīng zhù 。yī jià hán xiāng pó luó shù ,xiǎo lán gàn huā yǐng fú shū 。liáng shēng yuàn yǔ ,rén xián dòng fǔ ,kè zhì péng hú 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

【中吕】普天乐_西湖即事蕊原文,【中吕】普天乐_西湖即事蕊翻译,【中吕】普天乐_西湖即事蕊赏析,【中吕】普天乐_西湖即事蕊阅读答案,出自张可久的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.hc1860.com//shi/59796.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语